U  bent eigenaar van een woning gelegen in Spanje en Belgische belastingplichtige. Hoe moet u uw onroerend inkomen aangeven? Wij geven u graag meer informatie om u belastingaangifte correct in te vullen. 

Wordt het onroerend goed verhuurd?

 • Zo ja, geef in uw aangifte de bruto huurprijs van dit goed aan na aftrek van de buitenlandse belastingen op dit inkomen.
  • Wanneer u de woning verhuurd moet u 22,5% van de huurwaarde aangeven.
 • Zo niet, geef in uw aangifte de bruto huurwaarde (*) aan van dit onroerend goed na aftrek van de buitenlandse belastingen op dit onroerend goed.
  • (*) De huurwaarde is de gemiddelde jaarlijkse brutohuur die u, in geval van verhuring gedurende het belastbaar tijdperk, had kunnen krijgen.
  • Er is nog geen wetgeving om dit bedrag vast te stellen. Maar de Belgische fiscus aanvaardt om 2% van de Valor Catastral aan te geven wanneer u uw woning enkel zelf gebruikt. Als de waarde na 1994 werd vastgesteld in Spanje, moet u van de fiscus zelfs maar 1,1% aangeven dit is dus het geval wanneer uw een nieuwbouw koopt.

Van de bruto huurwaarde of bruto huurprijs mag u de IBI (Impuesto sobre los Bienes Inmeubles) aftrekken die u betaalde in Spanje. Dit bedrag geeft u aan in uw belastingaangifte.

Waar moet ik het onroerend inkomen aangeven?

 • geef in uw aangifte de bruto huurprijs ⁄ de bruto huurwaarde aan in vak III, B,1
  • naast de code 1130/2130 voor een gebouw;
  • naast de code 1131/2131 voor een grond.
 • Wanneer u een lening heeft voor uw tweede verblijf in Spanje, mag u de betaalde interesten aangeven in vak IX
  • naast code 1146/2146.

Word ik twee keer belast?

Theoretisch gezien niet, maar in de praktijk som wel. U wordt niet belast op uw eventuele inkomen uit Spaanse huurinkomsten, maar deze worden bijgeteld bij uw totale Belgische inkomen. Hierdoor kunt u mogelijks in een hogere tariefschijf komen waardoor u toch extra belastingen betaald.

Bron: https://financien.belgium.be